Aktualności

StartAktualności

Aktualne informacje o ilości oferowanych miejsc na poszczególnych uczelniach znajdą się na stronach uczelni. Dodatkowo są umieszczane w zakładce Edycja 2024/2025.