Kontakt

StartKontakt
Rozwiń

Korespondencję w sprawach Programu prosimy kierować na adres:
Program Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM)
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a

Email: mostum@gumed.edu.pl


Koordynator MOSTUM:

Dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak, prof. nadzw GUMed
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Smoluchowskiego 17
80-214 Gdańsk

Tel.: (58) 349 40 25