MOSTUM – MObilność STudentów Uczelni Medycznych

StartMOSTUM – MObilność STudentó...

MOSTUM (MObilnosc STudentów Uczelni Medycznych) jest ogólnopolskim programem międzyuczelnianej wymiany studentów kierunków medycznych. Umożliwia realizację jednego semestru lub jednego roku studiów medycznych (także lekarskich) w innej niż macierzysta – wybranej uczelni medycznej w Polsce.

Zgodnie z porozumieniem międzyuczelnianym zgłoszenia do udziału w Programie składać mogą studenci co najmniej drugiego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w tym lekarskich), bądź studenci co najmniej drugiego semestru studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Warunkiem rozpoczęcia zajęć w ramach Programu jest zaliczenie w uczelni macierzystej roku lub semestru studiów poprzedzającego wyjazd do uczelni goszczącej.