Rekrutacja 2018/2019

StartEdycja 2019/2020Rekrutacja 2018/2019
Rozwiń

Rekrutacja studentów w programie MOSTUM na rok akademicki 2018/2019 (na jeden lub dwa semestry do wyboru przez kandydata) odbywa się od 1 maja 2019 r. do 1 czerwca 2019 r.

Wykaz kierunków studiów wraz z liczbą miejsc oferowanych przez uczelnie biorące udział w Programie oraz warunki rekrutacji, umieszczone sukcesywnie będą w dodatkowej zakładce.

Szczegóły warunków aplikacji znajdują się na stronach uczelni.

Studenci zainteresowani udziałem w Programie powinni złożyć dokumenty aplikacyjne w odpowiedniej jednostce tej uczelni medycznej, w której zamierzają zrealizować część programu swojego kierunku studiów zgodnie z wymogami i na formularzach przyjętych przez goszczącą uczelnię (dane te dostępne są na stronach internetowych każdej uczelni biorącej udział w Programie). Przypominamy, że ogólne zasady rekrutacji są umieszczone w paragrafie 3 regulaminu programu.

Szczegółowe dane, co do warunków aplikacji i liczby miejsc, powinny znajdować się na stronach poszczególnych uczelni.