Rekrutacja 2024/2025

StartEdycja 2024/2025Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja studentów w programie MOSTUM na rok akademicki 2024/2025 będzie trwała do 30.06.2024r.

Wykaz kierunków studiów wraz z liczbą miejsc oferowanych przez uczelnie biorące udział w Programie oraz warunki rekrutacji będą sukcesywnie umieszczone w dodatkowej zakładce.

Studenci zainteresowani udziałem w Programie powinni złożyć dokumenty aplikacyjne w odpowiedniej jednostce tej uczelni medycznej, w której zamierzają zrealizować część programu swojego kierunku studiów zgodnie z wymogami i na formularzach przyjętych przez goszczącą uczelnię (dane te dostępne są na stronach internetowych każdej uczelni biorącej udział w Programie). Przypominamy, że ogólne zasady rekrutacji są umieszczone w paragrafie 3 regulaminu programu.

Szczegółowe dane, co do warunków aplikacji i liczby miejsc, powinny znajdować się na stronach poszczególnych uczelni.